מטולה , מרכז קנדה - אולם ספורט

מטולה , מרכז קנדה - אולם ספורט - מבט כללי 1

מטולה , מרכז קנדה - אולם ספורט - מבט כללי 2

מטולה , מרכז קנדה - אולם ספורט - מבט כללי 3


מטולה , מרכז קנדה - אולם ספורט - מבט חוץ.
Posted by Picasa