אצטדיון אתלטיקה וכדורגל-כפר תבור

Posted by Picasa