מגדל מגורים - בריכה - רוטשילד 1 תל אביב.

בריכת שחיה - רוטשילד 1 תל אביב (הדמיה).

בריכת שחיה - רוטשילד 1 תל אביב (לילה).

בריכת שחיה - רוטשילד 1 תל אביב

בריכת שחיה - רוטשילד 1 תל אביב