מרכז קנדה מטולה - מגרש הוקי קרח אולימפי 60/30 מ' לתחרויות כולל קהל.

מגרש הוקי קרח אולימפי 60/30 מ' - מבט כללי

מגרש הוקי קרח אולימפי 60/30 מ' - מבט כללי

תקרת מגשים - מבריקה.

מגרש הוקי קרח אולימפי 60/30 מ'


מגרש הוקי קרח אולימפי 60/30 מ' - מבט כללי
Posted by Picasa