מטולה - מרכז קנדה - מגרש החלקה על קרח 40/20 מ' .


מטולה - מרכז קנדה - מגרש החלקה על קרח 40/20 מ'

מטולה - מרכז קנדה - מגרש החלקה על קרח 40/20 מ' (חוץ).
Posted by Picasa