מטולה - מרכז קנדה , אצטדיון הוקי קרח אולימפי (חוץ).

מבט על חזית מזרחית אצטדיון הוקי קרח.

מבט על חזית דרומית אצטדיון הוקי קרח.

חיפויי חזית אופייני למבנה אצטדיון הוקי קרח.