בריכה הידרוטראפית-שלווה ירושלים

בריכה למוגבלים (צילומים לפני גמר)
בריכה הידרוטרפית (צילומים לפני גמר)