מגדל מגורים רוטשילד 1 תל אביברוטשילד 1 - בריכת שחיה(הדמיה)

רוטשילד 1 - בריכת שחיה, אזור בריכת רביצה.

רוטשילד 1 - בריכת שחיה, ביצוע ריצוף דק היקפי.

רוטשילד 1 - בריכת שחיה.

רוטשילד 1 - בריכת שחיה, מבט לילה.

רוטשילד 1 - בריכת שחיה.

רוטשילד 1 - בריכת שחיה, מבט פנורמי.

רוטשילד 1 - בריכת שחיה,ריצוף היקפי ובריכת רביצה.

רוטשילד 1 - בריכת פעוטות (ביצוע).